^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,30 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-1,70 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,50 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,50 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,30 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-1,70 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,50 zł

Linia 1/5


Linia 1/5
Łask PKP – Kolumna Osiedle Poleszyn - Barycz 
Kolumna Osiedle Poleszyn - Łask PKP
Trasa:  Łask PKP, Kolejowa/Hurtownia, Kolejowa/Sąd, Lutomierska, Zielona, Pl. 11 Listopada, Narutowicza,  Jana Pawła II, 9-go Maja, Batorego Przedszkole, Kaufland, Szpital, Jodłowa PEC, Jodłowa Szkolna, Ostrów Wieś, Barycz, Kolumna Katowicka, CPN, Mosty, Prefabrykaty, Kolumna I, Kolumna II, Kolumna PKP, Sportowa, Wronowice Sikorkowa.

Trasa linii 1 na mapie - JPG  PDF
Trasa linii 1 wersja B na mapie - JPG  PDF
Na podstawie Map Google

Linia 1/5 - dni nauki szkolnej

Łask PKP – Wronowice ul. Sikorkowa 

Przystanek     Godziny odjazdów 
Łask PKP 5.20 - - 10.00 - 13.30 15.33 17.16
Kolejowa CPN 5.21 - - 10.01 - 13.31 15.34 17.17
Kolejowa/Sąd
5.22 - - 10.02 - 13.32 15.35 17.18
Lutomierska 5.23 - - 10.03 - 13.33 15.36 17.19
Zielona 5.25 - - 10.05 - 13.35 15.38 17.21
Pl.11 Listopada
5.26 6.35 7.05 10.06 12.35 13.36 15.39 17.23
Narutowicza 5.27 6.36 - 10.07 12.36 13.37 15.40 17.24
Jana Pawła II 5.27 6.37 - 10.07 12.36 13.37 15.40 17.25
9-go maja 5.28 6.38 7.06 10.08 12.37 13.38 15.41 17.27
Batorego/Przedszkole - - 7.07 - 12.38 13.39 15.42 17.28
KAUFLAND - -   10.10 -      
Szpital 5.30 6.39   10.12 -      
Jodłowa PEC - - 7.08 - 12.40 13.41 15.44  17.30
Jodłowa/Szkolna 5.32 6.40 7.09 10.14 12.41 13.42 15.45  17.31
Warszawska CPN 5.33 6.41  - 6.41 12.42 13.43 15.46 -
Mosty 5.35 6.44  - 6.44 12.45 13.46 15.49 -
Prefabrykaty 5.36 6.45  - 6.45 12.47 13.48 15.51 -
Kolumna skrz.Lubelska 5.37 6.46  - 6.46 12.48 13.49 15.52 -
Kolumna skrz.Krakowsk 5.38 6.47  - 6.47 12.49 13.50 15.53 -
Kolumna PKP 5.40 6.49  - 6.49 12.51 13.52 15.55 -
Kolumna Sportowa 5.41 6.50  - 6.50 12.52 13.53 15.56 -
Wronowice Sikorkowa 5.43 6.52  - 6.52 12.54 13.55 15.58 -
Kolumna Sportowa - - - - -     -
Kolumna PKP - - - - -     -
Kolumna Katowicka - - - - -     -
Kolumna Spacerowa - - - - -     -
Barycz - - - - -     -
Ostrów 28 - - 7.10 - - - - -
Ostrów 14 - - 7.12 - - - - -
Barycz - - 7.14 - - - - -
Kolumna Spacerowa - - 7.17 - - - - -
Kolumna Szkoła - - 7.28 - - - - -
Kolumna PKP - - 7.29 - - - - -

 

Linia 1/5 - dni wolne od nauki szkolnej

Łask PKP – Wronowice ul. Sikorkowa 

Przystanek Godziny odjazdów 
Ulejów   -  -  -  - - -  -  -  -  -  - -
Bałucz  - 6.05  -  - - -  -  -  -  -  17.00 -
Łask PKP 5.20 6.16 6.20  7.20  - -  10.05  12.30  14.50  15.35  17.11 -
Kolejowa CPN 5.21 6.17 6.21  7.21  - - 10.06  12.31 14.51 15.36 17.12 -
Kolejowa/Sąd 5.22 6.18 6.22  7.22  - -  10.07  12.32  14.52  15.37  17.13 -
Lutomierska  5.23 6.19 6.23  7.23  - -  10.08  12.33  14.53  15.38  17.14 -
Zielona  5.25 6.21 6.25  7.25   8.17  9.28  10.10  12.36  14.55  15.41  17.15 -
Pl. 11-go Listopada  5.27 6.22 6.26  7.27   8.18  9.29  10.11  12.35  14.56  15.40  17.16  17.23
Jana Pawła II 5.29  - 6.28  7.29   8.19  9.30  10.12  12.36  14.58  15.42  -  17.24
9-go Maja 5.31 - 6.30 7.31  8.21  9.32  10.13  12.37  14.59  15.43  -  17.25
Batorego/Przedszkole - - - -  8.22  9.33  10.14  12.38  15.00  15.44  -  17.27
Szpital 5.33 - 6.32 7.33  8.24  9.35  -  -  15.01  -  -  17.28
Jodłowa/PEC - - - -  8.25  9.37  10.16  12.39  -  15.46  -  17.31
Jodłowa/Szkolna 5.35 - 6.33 7.35  -  -  10.17  12.41  15.03  15.47  -  -
CPN 5.36 - 6.34 7.38  -  -  10.18  12.42  -  15.48  -  -
Mosty 5.38 - 6.36 7.40  -  -  10.21  12.43  -  15.51  -  -
Prefabrykaty 5.40 - 6.37 7.41  -  -  10.23  12.46  -  15.53  -  -
Kolumna I 5.41 - 6.38 7.43  -  -  10.24  12.48  -  15.54  -  -
Kolumna II 5.43 - 6.40 7.44  -  -  10.25  12.49  -  15.55  -  -
Kolumna PKP 5.45 - 6.43 7.45  -  -  10.27  12.50  -  15.57  -  -
Sportowa 5.48 - 6.45 7.48  -  -  10.28  12.52  -  15.58  -  -
Wronowice Sikorkowa 5.50 - 6.48 7.50  -  -  10.30  12.55  -  16.00  -  -

 

Linia 1/5 - dni nauki szkolnej 

Wronowice ul. Sikorkowa - Łask PKP 

Przystanek Godziny odjazdów
Wronowice Sikorkowa 6.05  6.52  7.15 8.15  - -  10.35 -  - 12.55 -  14.10  16.10  
Sportowa 6.07  6.54  7.17 8.17  -  -  10.37 -  -  12.57 -  14.12  16.12  
Kolumna PKP 6.09  6.56  7.19 8.19  -  -  10.39 -  -  12.59 -  14.15  16.15  
Katowicka -  -  - -  -  -  - -  -  - -  14.17  16.17  
Barycz -  -  - -  -  -  - -  -  - -  14.22  16.22  
Ostrów wieś
- -  - -  -  -  - -  -  - -  14.27  16.27  
Kolumna II 6.11  6.58  7.21 8.21  -  -  10.41 -  -  13.01 -  -  -  
Kolumna I 6.12  6.59  7.23 8.23  -  -  10.43 -  -  13.03 -  -  -  
Prefabrykaty 6.13  7.00  7.25 8.24  -  -  10.44 -  -  13.04 -  -  -  
Mosty 6.14  7.01  7.26 8.25  -  -  10.45 -  -  13.05 -  -  -  
CPN 6.16  7.03  7.30 8.28  -  -  10.48 -  -  13.08 -  -  -  
Warszawska -  -  - 8.30  -  -  10.50 -  -  - -  -  -  
Jodłowa 6.17 7.05 7.32 - 8.30 9.40 - 11.50 12.50 13.10 13.50 14.30 16.32 17.34
Jodłowa Batorego 6.19 7.06 7.33 - 8.31 9.41 - 11.51 12.51 13.11 13.51 14.31 16.33 17.35
Batorego Przedszkole 6.20 7.08 7.35 - 8.33 9.43 - 11.53 12.53 13.12 13.52 14.32 16.34 17.37
KAUFLAND -     8.31     10.53 -     -      
9-go Maja 6.21 7.09 7.36 8.33 8.34 9.44 10.56 11.55 - 13.14 13.53 14.34 16.36 -
Jana Pawła II 6.22 7.10 7.37 8.34 8.35 9.45 10.58 11.56 - 13.15 13.54 14.35 16.37 -
Narutowicza 6.23 7.11 7.38 8.35 8.36 9.46 10.59 11.57 - 13.16 13.55 14.36 16.38 -
Pl. 11-go Listopada 6.24 7.12 7.39 8.36 8.37 9.47 11.00 11.58 - 13.17 13.56 14.37 16.40 -
Zielona PKS 6.25 7.13 7.40 - 8.38 9.48 11.02 11.59 - - 13.57 - - -
Lutomierska 6.26 7.15 7.42 - 8.40 9.50 11.04 12.01 - - 13.58 - - -
Kolejowa/Sąd 6.27 7.16 7.43 - 8.41 9.51 11.06 12.02 - - 14.00 - - -
Kolejowa/CPN 6.28 7.17 7.44 - 8.42 9.52 11.07 12.03 - - 14.01 - - -
Łask PKP 6.29 7.17 7.45 - 8.43 9.53 11.08 12.06 - - 14.02 - - -

 

Linia 1/5 - dni wolne od nauki szkolnej 

Wronowice ul. Sikorkowa - Łask PKP 

Przystanek Godziny odjazdów 
Wronowice/Sikorkowa  5.52  -  -  6.47  7.50  -  -  -  10.35  13.05  -  - 16.15  -
Sportowa 5.54  -  -  6.49  7.52  -  -  -  10.37  13.07  -  - 16.17  -
Kolumna PKP 5.56  -  -  6.51  7.55  -  -  -  10.39  13.10  -  - 16.19  -
Kolumna II 5.58 -  -  6.53 7.58 - - - 10.41 13.12 - - 16.21  -
Kolumna I
6.00  -  -  6.54  8.00  -  -  -  10.43  13.13  -  - 16.22  -
Prefabrykaty 6.02  -  -  6.55  8.01  -  -  -  10.44  13.14  -  - 16.23  -
Mosty 6.04  -  -  6.56  8.02  -  -  -  10.45  13.15  -  - 16.24  -
CPN 6.06  -  -  6.58  8.05  -  -  -  10.48  13.18  -  - 16.26  -
Warszawska 6.08 - - - 8.07 - - - 10.50 - - - - -
KAUFLAND - - - - 8.09 - - - 10.51 - - - - -
Jodłowa  -  -  6.35  6.59  -  8.30  9.45  10.45  -  13.19  15.03  - 16.27  17.34
Jodłowa/Batorego - - 6.36 7.00 - 8.31 9.46 10.46 - 13.20 15.04 - 16.28 17.35
Batorego - - 6.38 7.02 - 8.33 9.48 10.48 - 13.22 15.05 - 16.29 -
9-go Maja 6.12 - 6.39 7.03 8.13 8.34 9.49 10.49 10.53 13.23 15.07 - 16.31 -
Jana Pawła II 6.13 - 6.40 7.04 8.14 8.35 9.50 10.50 10.55 13.24 15.08 - 16.32 -
Narutowicza 6.14 - 6.41 7.05 8.15 8.36 9.51 10.51 10.56 13.25 15.09 - 16.33 17.40
Pl. 11-go Listopada 6.15 - 6.42 7.06 8.16 8.37 9.52 10.52 10.57 13.26 15.10 15.27 16.34 -
Zielona PKS 6.17 - 6.43 7.07 - 8.38 9.53 10.53 10.59 13.27 - 15.28 16.35 -
Lutomierska 6.19 - 6.45 7.09 - 8.40 9.55 10.55 11.01 13.29 - 15.30 16.37 -
Kolejowa/Sąd 6.20 - 6.46 7.10 - 8.41 9.56 10.56 11.03 13.30 - 15.31 16.38 -
Kolejowa/CPN 6.21 - 6.47 7.11 - 8.42 9.57 10.57 11.04 13.31 - 15.32 16.39 -
Łask PKP 6.22 5.57 6.48 7.12 - 8.43 9.58 10.58 11.05 13.32 - 15.33 16.40 -
Bałucz - 6.05 - - - - - - - - - - 16.50 -

 

 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: zkm_lask@poczta.onet.pl