Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie  Zakładu Komunikacji Miejskiej (Łask, Lutomierska 2) uruchomiony został punkt PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Każdy mieszkaniec Łasku może dostarczyć odpady w wyznaczonym terminie.

Punkt ten jest czynny:

 • wtorek 11.00  - 19.00
 • czwartek 11.00 - 19.00 
 • 1 i 3 sobota miesiąca 9.00 - 13.00

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

 • Chemikalia (farby i rozpuszczalniki)
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Odpady wielkogabarytowe w tym meble
 • Odpady budowlano-rozbiórkowe
 • Zużyte opony
 • Odpady zielone (trawa, liście)
 • Opakowania ze szkła (białe i kolorowe)
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Przeterminowane leki