^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,30 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-1,70 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,50 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,50 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,30 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-1,70 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,50 zł

Usługi reklamowe

ZKM w Łasku informuje, że posiada wolne powierzchnie reklamowe na bocznych ścianach autobusów, na tylnych szybach i wewnątrz autobusów.
Reklama zamieszczona na autobusach ma dużą wartość, gdyż dociera do odbiorców w Łasku i miejscowości z ościennych gmin.
Oferujemy różne formy reklamy na autobusach.
 • Reklama na zewnętrznych powierzchniach bocznych autobusu:

a) autobus mini - 1 700,00 zł/rocznie + 23% VAT

b) autobus midi lub maxi - 3 000,00 zł/rocznie + 23% VAT

 • Reklama na tylnej ścianie autobusu (z szybą lub bez szyby)
 • Ogłoszenia na szybach wewnątrz autobusu

a) do wielkości formatu A4 - 10,00 zł/miesięcznie + 23% VAT

b) powyżej formatu A4 - 50,00 zł/miesięcznie + 23% VAT
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: zkm_lask@poczta.onet.pl