ZKM informuje

Z dniem 02.09.2019r

Uruchomiona zostaje nowa linia komunikacyjna na trasie Łask- Bałucz -Wrzeszczewice.

Informacja o godzinach kursowania zamieszczona jest na przystankach.